Diario de Santa MarĂ­a, a heterogeneity novel. (2023). Desde El Sur, 15(1), e0012. https://doi.org/10.21142/DES-1501-2023-0012