“Diario de Santa María, a heterogeneity novel” (2023) Desde el Sur, 15(1), p. e0012. doi:10.21142/DES-1501-2023-0012.